اقلام مصرفی صنعت دایکاست

اقلام مصرفی صنعت دایکاست شرح محصولات ریخته گری دایکست یکی از فرآیند های پیچیده و تکنیکی قطعه سازی است و علاوه بر موضوعات مرتبط با

ترموکوپل

ترموکوپل​ ترموکوپل های اندازه گیری درجه حرارت اندازه گیری درجه حرارت مذاب در صنعت ریخته گری یک پارامتر کلیدی می باشد بنابراین لازم است در

کوره های ذوب و نگهدارنده

کوره های ذوب و نگهدارنده کوره های ذوب کوره های ذوب اصلی‌ترین ابزار صنعت ریخته گری است و در تمامی فرآیندهای ریخته گری نقش مهمی

لنس گاز زدایی

لنس گاز زدایی لنس های گاز زدایی این ابزار نیازی به دستگاه و تجهیزات خاص برای گاز زدایی نداشته و شامل یک لوله از جنس

روتور های گاز زدایی

روتور های گاز زدایی​​ در اکثر فرایندهای ریخته گری، فلز مذاب در حین ذوب شدن به واسطه وجود هوا یا محصولات احتراق و حتی برخی

تجهیزات آخال زدایی و گاز زدایی

تجهیزات گاز زدایی و آخال زدایی​   در مراحل آماده سازی مذاب، تمامی فلزات و آلیاژها ، در معرض،  اتمسفر محیط،  دیواره کوره ها، ابزار

اقلام مصرفی صنعت دایکاست

اقلام مصرفی صنعت دایکاست شرح محصولات ریخته گری دایکست یکی از فرآیند های پیچیده و تکنیکی قطعه سازی است و علاوه بر موضوعات مرتبط با

ترموکوپل

ترموکوپل​ ترموکوپل های اندازه گیری درجه حرارت اندازه گیری درجه حرارت مذاب در صنعت ریخته گری یک پارامتر کلیدی می باشد بنابراین لازم است در

کوره های ذوب و نگهدارنده

کوره های ذوب و نگهدارنده کوره های ذوب کوره های ذوب اصلی‌ترین ابزار صنعت ریخته گری است و در تمامی فرآیندهای ریخته گری نقش مهمی

لنس گاز زدایی

لنس گاز زدایی لنس های گاز زدایی این ابزار نیازی به دستگاه و تجهیزات خاص برای گاز زدایی نداشته و شامل یک لوله از جنس

روتور های گاز زدایی

روتور های گاز زدایی​​ در اکثر فرایندهای ریخته گری، فلز مذاب در حین ذوب شدن به واسطه وجود هوا یا محصولات احتراق و حتی برخی

تجهیزات آخال زدایی و گاز زدایی

تجهیزات گاز زدایی و آخال زدایی​   در مراحل آماده سازی مذاب، تمامی فلزات و آلیاژها ، در معرض،  اتمسفر محیط،  دیواره کوره ها، ابزار