روتور های گاز زدایی آلومینیوم
arvintek1400

روتور های گاز زدایی آلومینیوم

روتور های گاز زدایی آلومینیوم در اکثر فرایندهای ریخته گری، فلز مذاب در حین ذوب شدن به واسطه وجود هوا یا محصولات احتراق و حتی

ادامه مطلب »